Śladami Łukasiewicza- Bibliografia - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Bibliografia

Materiały w opracowaniu przygotowano na podstawie:

 • Borkowski A., Ruciński J., Jasło na starych pocztówkach i dokumentach, Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Apla”, Krosno 2006.
 • Brodawka M., Ignacy Łukasiewicz – pionier przemysłu naftowego [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego, [red.] M. Boryń, A. Chodubski, B. Duraj, Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń 2014.
 • Mazan L., Dawno temu w Karpatach: rzecz o polskiej nafcie: album fotografii z lat 1853-1939, Wydawca: Poszukiwania Nafty i Gazu, Kraków 2008.
 • Michalak J., Jedlicze i okolice. Nie tylko przewodnik, Wydawnictwo: PUW „Roksana”, Krosno 1996.
 • Nater S., Nater R., Nater Z., Stefański J., Lesko: tamte lata, tamte dni: almanach fotografii z lat 1850-2011, Wydawca: Handel – Usługi – Wydawnictwa, Lesko 2012.
 • Nater R., Sozański J., Nafta: ludzie i fakty, Wydawca: Handel – Usługi – Wydawnictwa , Lesko 2002.
 • Olejarz B., Bogactwo Bóbrki, Wydawnictwo: Ruthenus, Bóbrka 2009.
 • Pratzer B., A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockefellera, Wydawca: B&M&W, Warszawa 2004.
 • Sanocki M., Powiat krośnieński, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Apla”, Krosno 2000.
 • Sozański J.Z., Ignacy Łukasiewicz życie, dzieło i pamięć 1822-1882, Wydawnictwo: Tekst, Gorlice-Bóbrka-Krosno 2004.
 • Wacięga S., Oil City – największy szyb naftowy w Galicji, Małopolski Instytut Kultury 16.06.2016, onlnie: https://mik.krakow.pl/2016/06/16/oilcity2016/, dostęp: 27.08.2021.
 • Wilga S., Ignacy Łukasiewicz, Wydawca: PUW „Roksana”, Krosno 2004.
 • Wolski M. Trzeciescy, Wydawca: Mitel, Rzeszów.
 • Zieliński J., Krosno - trudne lata 1930-1960, Wydawnictwo: Ruthenus, Krosno 2010.

Wykorzystano zdjęcia archiwalne ze zbiorów:

 • Agencja Produkcji Radiowej, Telewizyjnej i Wydawniczej „Obiektyw” Bogdan Miszczak
 • Archiwum Mikrohistorii, www.niepodlegla.padew.eu
 • Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych
 • Mateusz Pięta  - zdjęcia Lesko z lotu ptaka
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
 • Muzeum Podkarpackie w Krośnie
 • Muzeum Regionalne w Jaśle
 • Muzeum Jana Zeha w Borysławiu
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
 • Urząd Miasta i Gminy Lesko


Twórcy filmów i prezentacji:

 • Produkcja – Bogdan Miszczak
 • Scenariusz filmów  - Marlena Szerląg
 • Teksty prezentacji multimedialnej – Magdalena Białek
 • Zdjęcia  - Piotr Wilusz, Krzysztof Żurad
 • Montaż – Piotr Wilusz
 • Muzyka – Paris Music
 • Lektorzy – Mikrofonika
 • Tłumaczenie  na język angielski – Agnieszka Chłopek
 • Tłumaczenie  na język ukraiński  – Oksana Petrynych
 • Obróbka zdjęć – Barbara Pruś, Natalia Stefanik
 • Montaż prezentacji multimedialnej – ASTRODOM Robert BuryUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści