Strona główna- Śladami Ignacego Łukasiewicza - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści
Śladami Ignacego Łukasiewicza
Kapalnia ropy nafowej w Bóbrce - zdjecie archiwalne
Film "Śladami Ignacego Łukasiewicza" - wersja skrócona.
Wieża wiertnicza
Ruszamy w ciekawą wędrówkę po pograniczu polsko-ukraińskim, odkrywając miejsca pachnące naftą. Wiążą się one z działalnością Ignacego Łukasiewicza, twórcy przemysłu naftowego na terenie dawnej Galicji. Ta ciekawa turystycznie trasa wiedzie - po polskiej stronie między innymi przez Jasło, Krosno, Bóbrkę, Sanok, Ustrzyki Dolne i Rzeszów a także - po stronie ukraińskiej - Sambor, Borysław i Drohobycz aż po Lwów.
Ignacy Łukasiewicz w 1854 roku założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce, a następnie destylarnie i rafinerie w Ulaszowicach, Polance i Chorkówce. Znany jest przede wszystkim jako wynalazca lampy naftowej czas więc, by dowiedzieć się więcej na temat działalności tego wybitnego człowieka.

W drugiej połowie XIX wieku, szyby naftowe bardzo szybko zaczęły wyrastać także w pobliżu Sanoka, Leska czy Ustrzyk Dolnych. Najważniejszym ośrodkiem wydobywczym stało się Zagłębie Borysławsko-Drohobyckie. Szlak pachnący naftą wiedzie dzisiaj przez miejsca, gdzie w czynnych jeszcze starych kopalniach znajdują się zachowane urządzenia naftowe oraz muzea, w których urządzono ekspozycje poświęcone działalności Ignacego Łukasiewicza czy historii przemysłu naftowego. Okazuje się bowiem, że wyczerpywanie się pokładów tak zwanego oleju skalnego, modernizowanie procesów wydobywczych już w nieodległej przyszłości spowoduje, że jedynie turystyczna trasa szlaku naftowego i jego oznakowanie stanowić będą widomy ślad narodzin przemysłu naftowego na tym terenie. Kolorytu istniejącym ciągle zabytkowym obiektom naftowym dodaje uroczy krajobraz unikalnej karpackiej przyrody.

Zobacz najciekawsze miejsca związane z historią ropy naftowej...
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści