Śladami Łukasiewicza - mapa miejsc - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza - mapa miejsc

Konik pompowy
Miejsca związane z dziedzictwem Ignacego Łukasiewicza


Kliknij na wybranym miejscu aby przejśc do strony z informacjami o nim.

Przesuń suwakami mapę, aby zobaczyć inny fragment mapy.


Mapa miejsc związanych z dziedzictwem naftowym Rzeszów Węglówka Jasło Potok Krościenko Niżne Polanka Jedlicze Harklowa Zręcin Krosno Chorkówka Bóbrka Iwonicz Zdrój Sanok Lesko Ropienka Łodyna Ustrzyki Dolne Brzegi Dolne Sambor Stra Sól Stary Sambor Borysław Drohobycz Lwów Schodnica Truskawiec

Spotkajmy się w miejscach związanych z dziedzictwem Ignacego Łukasiewicza! Odwiedź  RzeszówJasłoHarklowąJedliczePotokWęglówkęKrościenko NiżneKrosnoPolankęZręcinChorkowkęBóbrkęIwonicz ZdrójSanokLeskoRopienkęŁodynęUstrzyki DolneStary SamborBorysławDrohobyczLwów Zapraszamy!

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści