Śladami Łukasiewicza- o projekcie - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- o projekcie

Rafineria w Borysławiu
Skansen w Sanoku
Projekt "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza".

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego.
Opis projektu:  Tereny województwa podkarpackiego są miejscem, gdzie rozpoczęto wydobywać ropę naftową i wykorzystywać ją w celach znanych nam współcześnie. Podobnym dziedzictwem może pochwalić się również obwód lwowski. Na tych terenach żył i działał znany na całym świecie Ignacy Łukasiewicz. Wyeksponowanie miejsc będących kolebką i początkiem całej współczesnej industrializacji światowego przemysłu naftowego w postaci szlaku dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza jako produktu turystycznego wpłynie na rozbudowanie oferty turystycznej pogranicza.
Lider projektu (Beneficjent wiodący): Województwo Podkarpackie.
Partner: Stowarzyszenie Euroregion Karpaty – Ukraina.


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Gospodarki Regionalnej
Rzeszów
Email: dgr@podkarpackie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści