Śladami Łukasiewicza- Chorkówka - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Chorkówka

Dom Łukasiewiczów w Chorkówce, XIX wiek.
Dom Łukasiewiczów w Chorkówce, początek XX wieku.
Dom Łukasiewiczów w Chorkówce, początek XX wieku.2
Chorkówka

Wieś Chorkówka położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. Jest siedzibą gminy Chorkówka.

W 1865 roku Ignacy Łukasiewicz wraz z żoną Honoratą zakupił folwark w Chorkówce.  W tym samym roku uruchomił w Chorkówce własną rafinerię, dając przy tym miejsce i czas na wcielenie w życie bardzo postępowych jak na tamte czasy koncepcji technicznych.

Krakowski architekt A. Guabauer wybudował dla Łukasiewicza dworek, który stał się zarówno miejscem spotkań towarzystwa naftowego, jak i schronienia uczestników powstania styczniowego. W 1876 roku żona pioniera przemysłu naftowego Honorata Łukasiewicz założyła szkołę koronczarek, a on sam w dworskiej oficynie otworzył jednoklasową szkołę wiejską. Ponadto zbudował w Chorkówce kaplicę oraz założył gminną kasę pożyczkową.

Po śmierci Ignacego Łukasiewicza w 1882 roku majątek w Chorkówce kupił Seweryn Stawiarski z Jedlicza. Rafineria spłonęła w 1904 roku. Po II wojnie światowej dworek Łukasiewiczów został zniszczony.
Ciekawostki

Pomnik Łukasiewicza.

W 1979 roku przy głównym skrzyżowaniu ulic w Chorkówce wzniesiono pomnik upamiętniający działalność pioniera przemysłu naftowego.


Obelisk upamiętniający działalność Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce.
Obelisk upamiętniający działalność Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce.2
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści