Śladami Łukasiewicza- Harklowa - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Harklowa

Harklowa z lotu ptaka, widok ogólny
Harklowa
Harklowa leży w południowo-wschodniej Polsce na pograniczu Obniżenia Gorlickigo i Pogórza Jasielskiego na Pogórzu Karpackim, w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Skołyszyn. Prawo lokacji wsi zyskała Harklowa w roku 1363. Znajduje się tu XIX-wieczny Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętej Doroty.

Kopalnia ropy naftowej w Harklowej powstała w drugiej połowie XIX wieku. W 1871 roku prace poszukiwawcze w miejscowości rozpoczęła firma Dzwonkowski i S-ka kopiąc szyby naftowe ręcznie. W tym samym roku prawa do wydobycia nabyła spółka Harklowska. Na początku XX wieku ropę naftową w Harklowej wydobywali: Edward Dzwonkowski i spółka, Galicyjskie Gwarectwo Naftowe Harklowa, Przedsiębiorstwo Naftowe „Ropita”, spółka „Premier”, a od 1929 roku Grupa Małopolska.
W latach 70. XX wieku zakończono eksploatację gazu ziemnego towarzyszącego ropie naftowej. Pod koniec XX wieku, z uwagi na wyczerpywanie się pokładów ropy naftowej rozpoczęło stopniową likwidację kopalni. Obecnie w centrum Harklowej znajduje się skwer, gdzie można oglądać pozostałości po dawnej kopalni.

Skwer z pozostałościami po dawnej kopalni w Harklowej.
Kopalnia nafty "Minerwa" w Harklowej - widok ogólny, fot. archiwalna.
Kopalnia nafty "Ropiła" w Harklowej - urządzenie wiertnicze, fot. archiwalna.
Kopalnia nafty "Ropiła" w Harklowej - urządzenie wiertnicze, fot. archiwalna.2
Ciekawostki

Ślady ropy naftowej odkryto w Harklowej w 1861. W 1863 wykonano ręcznie pierwsze szyby naftowe. Takie były początki powstania kopalni. Wydobyciem ropy zainteresował się po 1865 Prosper Zborowski, dziedzic pobliskiego Skołyszyna, a prace wydobywcze kontynuowała zawiązana w 1871 z jego udziałem Spółka Harklowska. Przedsiębiorstwo posiadało wtedy 8 szybów kopanych o głębokościach od 19 do 55 m na 34 ha gruntów.
W 1889 wybudowano 5-kilometrowy rurociąg z kopalni do stacji kolejowej w Skołyszynie, skąd koleją przewożono ropę do nowej rafinerii w Jaśle.Skwer z pozostałościami po dawnej kopalni w Harklowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści