Śladami Łukasiewicza- Iwonicz Zdrój - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Iwonicz Zdrój

Iwonicz-Zdrój, fragment zdrojowiska, początek XIX wieku.
Iwonicz Zdrój

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk znane od 1578. Jest położone w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w dolinie potoku Iwonka. Prawa miejskie uzyskał w 1973 roku, a dziś jest siedzibą gminy Iwonicz-Zdrój.

W latach 60. XIX wieku hrabia Karol Załuski założył kopalnię ropy naftowej. Na terenie miasta wydzielonych było wówczas kilka pól naftowych; Roman, Zofia, Elin, Bunia, Załuski 1 i Emma-Załuska. Z czasem złoża ropy naftowej na obszarze Iwonicz Zdrój-Lubatówka zaczęły się wyczerpywać. Zrekonstruowane odwierty naftowe wykorzystano do pobierania wód mineralnych. Do dziś na tym terenie przetrwało i wciąż funkcjonuje 9 otworów eksploatacyjnych.
Kopalnie nafty w Iwoniczu Zdroju, fotografia archiwalna.
Obelisk z wierszem i płaskorzeźbą Wincentego Pola.
Źródło wody mineralnej „Bełkotka” w Iwoniczu-Zdroju, fotografia archiwalna.
Źródło wody mineralnej „Bełkotka” w Iwoniczu-Zdroju.2
Ciekawostki
W XVIII wieku na stokach góry Przedziwnej dostrzeżono ślady ropy naftowej na wodzie, a źródło, w którym gaz wywołuje charakterystyczne bulgotanie wody nazwano „Bełkotką”. Jest to najstarsze, a zarazem najsłynniejsze źródło miasta, będące pomnikiem przyrody. Z czasem wokół źródła wybudowano mur, w który wkomponowano obelisk z wierszem Wincentego Pola i podobizną poety.
Na potoku Bełkotka znajduje się jaz z tablicą pamiątkową poświęconą hr. Karolowi Załuskiemu.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści