Śladami Łukasiewicza- Krościenko Niżne - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Krościenko Niżne

Współczesne szyby naftowe w Krościenku Niżnym.
Krościenko Niżne

Krościenko Niżne założone zostało ok. 1350 roku przez króla Kazimierza Wielkiego.
W 1924 roku zostało przekształcone w jedną z dzielnic Krosna.

Szyby naftowe w Krościenku Niżnym, fotografia archiwalna.
Dzięki odkryciu w 1886 roku w Krościenku złóż ropy naftowej „Poznań” rozpoczęto eksploatację. W latach 60. XX wieku na terenie miejscowości założono Kopalnię Ropy Naftowej Krościenko, która nadal pracuje z wykorzystaniem urządzeń takich jak kierat, koniki pompowe, transmisje, maszty wydobywcze.

Szyby naftowe w Krościenku Niżnym, fotografia archiwalna.2
Miejsce po dawnym szybie naftowym- tereny kopalni w Krościenku Niżnym.
Tereny kopalni w Krościenku Niżnym.
Kiwon - tereny kopalni w Krościenku Niżnym.
Kiwon - tereny kopalni w Krościenku Niżnym. 2
Koło kieratu- tereny kopalni w Krościenku Niżnym.
Ciekawostki
Zobaczyć tu można szyby naftowe, głównie w rejonie ul. Kopalnianej i ul. Ślączka.
Teren na prawym brzegu Wisłoka charakteryzuje się mocno urozmaiconą rzeźbą terenu, znajdują się tu liczne szyby naftowe.
    
Kładka nad Wisłokiem łącząca tereny kopalni w Krościenku Niżnym.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści