Śladami Łukasiewicza- Krosno - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Krosno

Pomnik Ignacego Łukasiewicza, autorstwa Jana Raszki na Placu 3 Maja w Krośnie.
Krosno
Krosno położone jest w województwie podkarpackim. Prawa miejskie posiada od ok. 1348 roku. W latach 1975-1998 było stolicą województwa krośnieńskiego, następnie wraz z pojawieniem się zmian administracyjnych zostało miastem powiatowym.Kopalnia nafty w Krośnie - widok ogólny, 1932 r.
Film o dziedzictwie naftowym w Krośnie.
W 1874 z inicjatywy Rady Powiatowej w Krośnie powołano Towarzystwo Zaliczkowe, które miało wspierać rozwój przemysłu i rzemiosła. Przedsięwzięcie zostało hojnie wsparte przez Łukasiewicza, Trzecieskiego i Klobassę-Zrenckiego. Gmach, w którym mieściła się siedziba Towarzystwa Zaliczkowego przetrwał do czasów obecnych. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Kapucyńskiej. Został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Pod wydatnym okapem dachu umieszczony jest fryz sgraffitowy przedstawiający sceny związane z tkactwem i kopalnictwem naftowym, a także portrety Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy-Zrenckiego. Jego autorem jest krośnieński malarz Franciszek Daniszewski.

Na Placu 3 Maja znajduje się pomnik Ignacego Łukasiewicza - odlana z brązu rzeźba, autorstwa Jana Raszki powstała w 1932 roku.
Pomnik Ignacego Łukasiewicza, autorstwa Jana Raszki na Placu 3 Maja w Krośnie.
Pomnik Ignacego Łukasiewicza, autorstwa Jana Raszki na Placu 3 Maja w Krośnie, pierwsza połowa XX wieku.
Pomnik Ignacego Łukasiewicza, autorstwa Jana Raszki na Placu 3 Maja w Krośnie.
Pomnik Ignacego Łukasiewicza, autorstwa Jana Raszki na Placu 3 Maja w Krośnie, z 1932 r.
Kopalnia nafty w Krośnie, urządzenia wiertnicze, 1932 r.
Gmach dawnej siedziby Towarzystwa Zaliczkowego przy ulicy Kapucyńskiej w Krośnie.
Fryz sgraffitowy przedstawiający sceny związane z tkactwem i kopalnictwem naftowym oraz portrety Ignacego Łukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy-Zrenckiego.
W Krośnie warto zobaczyć także Muzeum Podkarpackie, gdzie znajduje się jedna z najcenniejszych na świecie kolekcji lamp naftowych. W swych zbiorach Muzeum posiada ponad 2000 eksponatów związanych z oświetleniem naftowym, w tym kopię prototypu lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza.
Instytucja posiada także unikatowy zbiór archiwaliów i eksponatów związanych z Ignacym Łukasiewiczem. Do najcenniejszych należą: księga pamiątkowa, którą twórca Polskiego Przemysłu Naftowego otrzymał wraz z medalem okolicznościowym w 25 rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej oraz meble z dworu w Chorkówce.
Kolekcja lamp naftowych w  Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Kolekcja lamp naftowych w  Muzeum Podkarpackim w Krośnie.2
Zabytkowa lampa z kolekcji lamp naftowych w  Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Zabytkowa lampa z kolekcji lamp naftowych w  Muzeum Podkarpackim w Krośnie.2
Wnętrze Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
Zbiór archiwaliów i eksponatów związanych z Ignacym Łukasiewiczem w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Zbiór archiwaliów i eksponatów związanych z Ignacym Łukasiewiczem w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.2
Księga pamiątkowa, którą Ignacy Łukasiewicz otrzymał w 25 rocznicę zapalenia pierwszej lampy naftowej.
Ciekawostki

Postać polskiego pioniera przemysłu naftowego uhonorowano także w dziedzinie edukacji i sportu. W 1947 roku powstał Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza, potocznie zwany „Naftówką”, który jest jedyną w Polsce szkołą naftową, a klub strzelectwa sportowego przyjął nazwę UMGKS Nafta Krosno.
W Krośnie funkcjonują zakłady związane z przemysłem naftowym, w tym PGNiG Technologie oraz czterogwiazdkowy Hotel Nafta.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści