Śladami Łukasiewicza- Lwów - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Lwów

Lwów - widok z lotu ptaka.2
Film o dziedzictwie Ignacego Łukasiewicza we Lwowie.
Fasada Apteki pod Złotą Gwiazdą Piotra Mikolascha, fot archiwalna.
Obraz upamiętniający postać Ignacego Łukasiewicza wewnątrz muzealnej Apteki pod Czarnym Orłem.
Lwów
Lwów to jedno z najludniejszych miast na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu. Jest położone na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Lwów został założony ok. 1250 przez króla Rusi Daniela (Halickiego), który nazwał miasto na cześć swojego syna Lwa. Współcześnie Lwów stanowi ważny ośrodek nauki i kultury oraz życia społecznego na Ukrainie, także dla mniejszości polskiej. To również ważny ośrodek przemysłowy, węzeł lotniczy, kolejowy i drogowy.

„Lampa naftowa” przy ul. Ormiańskiej 20 to restauracja-muzeum z drugą co do wielkości kolekcją lamp naftowych w Europie, liczącą 528 egzemplarzy. Tu są odtworzone wszystkie etapy produkcji i destylacji ropy naftowej. W lokalu znajduje się dokładna kopia jednej z pierwszych lamp naftowych. Oprócz tego są tam lampy stołowe cesarza Franciszka Józefa, lampy Giuseppe Garibaldiego i Mikłucho-Makłaja. Przy wejściu do lokalu można zrobić zdjęcie w pobliżu pomnika lampy naftowej i jej wynalazców – Jana Zeha, który siedzi przy lampie i Ignacego Łukaszewicza, który wygląda przez okno na drugim piętrze.
Pracodawca Łukasiewicza i Zeha, biznesmen Piotr Mikolasch w latach 1898-1901 wybudował przy ulicy Kopernika 1 pasaż handlowy - jeden z pierwszych obiektów secesyjnych w mieście. Znajdowały się tam sklepy i kawiarnie. Budynek nie przetrwał wojny.
Trzykondygnacyjny budynek starej apteki „Pod Złotą Gwiazdą” w centrum miasta na pierwszym piętrze mieścił aptekę, trzy sklepy, a pozostałe dwie kondygnacje służyły jako mieszkania. To tutaj w 1853 roku wynaleziono pierwszą na świecie lampę naftową. Obecnie znajduje się tu interaktywne muzeum cukiernictwa, którego cennymi eksponatami są min. odrestaurowane meble, autentyczne lampy naftowe.
Przy ulicy Teatralnej 18 w zabytkowym budynku ma swoją siedzibę Państwowe Muzeum Historii Naturalnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy - jeden z najstarszych i najbogatszych funduszy przyrodniczych wśród muzeów w Europie, założony w roku 1870 przez hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego, patrona nauk przyrodniczych. Kolekcja muzeum liczy ponad 500 tys. pozycji. Wśród unikatowych zabytków w muzeum znajdują się eksponaty mamuta i nosorożca włochatego z kopalni ozokerytu w Staruni (obwód iwano-frankowski), meteoryty (Pułtusk), bursztyn z inkluzjami.


Lwów - widok z lotu ptaka.
Lwów, ulica Kopernika, na której mieściła się Apteka pod Złotą Gwiazdą Piotra Mikolascha.
Lwów, ulica Ormiańska, na której mieści się muzealna Apteka pod Czarnym Orłem.
Gmach Opery Lwowskiej.
Klinika Uniwersytetu Lwowskiego, dawny Szpital Ojców Pijarów.2
Klinika Uniwersytetu Lwowskiego, dawny Szpital Ojców Pijarów.
Kopia prototypu lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza w muzealne Aptece pod Czarnym Orłem.
Wnętrze muzealnej Apteki pod Czarnym Orłem.
Ciekawostki

Lampa naftowa
Lampa wynaleziona przez Ignacego Łukasiewicza po raz pierwszy została wykorzystana do oświetlenia podczas operacji w Szpitalu Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. Daniła Galickoho (dawny Szpital Pijarów). Ignacy Łukasiewicz był posłem i obradował w budynku dawnego Sejmu Krajowego (obecnie budynek Uniwersytetu Lwowskiego).
   

Laboratorium Apteki pod Złotą Gwiazdą Piotra Mikolascha, fot archiwalna.
Wnętrze Apteki pod Złotą Gwiazdą Piotra Mikolascha, fot archiwalna.
Rzeźba Jana Zeha wewnątrz muzealnej Apteki pod Czarnym Orłem.
Kolekcja lamp naftowych w Aptece pod Czarnym Orłem.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści