Śladami Łukasiewicza- Łodyna + Ropienka - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Łodyna + Ropienka

Kopalnia w Łodynie, fotografia archiwalna.
Łodyna
Łodyna leżąca w Górach Słonych założona została w 1555 roku. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu bieszczadzkiego, gminy Ustrzyki Dolne.

Ropę w Łodynie pozyskiwano od wieków, m.in. do celów medycznych. W 1860 roku powstała tam pierwsza kopalnia ropy naftowej w gminie, której właścicielem był sir John Richard Eaton. W latach 80. XIX wieku do Łodyny przeniósł swoją działalność z Berehów Dolnych Józef Walter. Wraz z Izydorą Winnicką i adwokatem ze Lwowa założył kopalnię, w której wprowadził wiercenie metodą kanadyjską. W 1906 roku kopalnia przeszła w posiadanie firmy Nieuve Nederlandsche Maatschappij w Amsterdamie, a w 1912 roku przejął ją Glazor Stanisław August. W okresie międzywojennym kopalnia została rozbudowana przez firmę Polmin.

Kopalnia w Łodynie.
Ropienka
Pierwsze informacje o oddalonej o 14 km Ropience pochodzą z 1513 roku, kiedy to była w posiadaniu Piotra Kmity, właściciela tych ziem i zamku w Lesku.
Jej nazwa pochodzi od występujących tu, naturalnych złóż ropy naftowej. Ropę zaczęto wydobywać tu w 1864 roku za pomocą wiader z tzw. kopanek. Wydobycia na skalę przemysłową rozpoczęto w 1886 roku.

Obie kopalnie, położone przy trasach komunikacyjnych, funkcjonują do dziś i są atrakcjami turystycznymi.

Kopalnia w Łodynie.2
Kopalnia w Łodynie.3
Kopalnia w Łodynie.4
Kopalnia w Łodynie.5
Kopalnia w Łodynie.6
Kopalnia w Ropience.
Ropienka. Kościół pod wezwaniem św.Barbary- patronki górników.
Kopalnia w Ropience.2
Ciekawostki
Instytucje im. Łukasiewicza

Nawiązanie do historii nafty w Ropience odnaleźć można w nazwie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza.


Ropienka. Szkoła im. Ignacego Łukasiewicza.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści