Śladami Łukasiewicza- Sanok - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Sanok

Panorama miasta Sanoka, lata  1918 - 1936.
Sanok
Sanok położony w dolinie Sanu jest miastem powiatowym województwa podkarpackiego. Jest również siedzibą gminy wiejskiej Sanok, lecz do niej nie należy.
Sektor naftowy  w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Film o nafcie w Sanoku.
Powiat sanocki jest jednym w najstarszych ośrodków górnictwa naftowego. W XIX wieku w Sanoku odkryto złoża ropy naftowej. Ok. 1845 roku powstał kotlarski warsztat rzemieślniczy, który z czasem przekształcono w duży zakład przemysłowy, a następnie w fabrykę. Wytwarzano w nim narzędzia wiertnicze dla przemysłu naftowego, zbiorniki na ropę naftową, a także konstrukcje mostów kolejowych, tramwaje i wagony kolei wąskotorowej.

W 2004 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, mieszczącym się przy ul. Rybickiego 3, powstał sektor naftowy. Ekspozycja za pomocą zebranych urządzeń i narzędzi z likwidowanych kopalń ropy naftowej, a także replik nieistniejących już obiektów pokazuje historię wydobywania ropy naftowej na Podkarpaciu od połowy XIX wieku po dziś. W muzeum zobaczyć można m.in. takie obiekty jak wieże wiertnicze, kiwony pompowe, windy wyciągowe, czy zbiorniki na ropę.

Sektor naftowy  w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.2
Sektor naftowy  w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.3
Sektor naftowy  w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.4
Sektor naftowy  w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.5
Ciekawostki
Instytucje im. Łukasiewicza
Upamiętnienie historii przemysłu naftowego odnaleźć można również w sanockiej oświacie, a dokładniej w Zespole Szkół nr 5, którego patronem jest Ignacy Łukasiewicz.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści