Śladami Łukasiewicza- Schodnica - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Schodnica

Schodnica - panorama miejscowości, 1933 r.
Schodnica - panorama miejscowości.
Urządzenia naftowe na terenie kopalni ropy naftowej w Schodnicy.5
Schodnica
Schodnica to osiedle typu miejskiego wchodzące w skład miasta na prawach rejonu borysławskiego obwodu lwowskiego. Miejscowość wchodzi w skład karpackiego regionu naftowo-gazowego w zachodniej części Ukrainy. W Rzeczypospolitej Schodnica była siedzibą gminy wiejskiej w powiecie drohobyckim. Nowa karta w historii Schodnicy związana była z przemysłem naftowym. Osiedle obecnie liczy ponad 2 tysiące mieszkańców.

Kopalnia „Petrol”. W latach 70 - tych XIX wieku odkryto tu znaczne złoża ropy naftowej i ozokerytu (wosku ziemnego), których zagospodarowanie przemysłowe rozpoczęło się w roku 1872 po wybudowaniu linii kolejowej do Borysławia. Do Schodnicy przybyli przemysłowcy, przedstawiciele różnych spółek akcyjnych Niemiec, Anglii, USA, Francji, Belgii.
To tutaj po raz pierwszy mechanicznie wywiercono studnię. Z tej okazji w 1900 r. na najwyższym szczycie (obecnie obrzeża sanatorium „Schodnickie Karpaty”) umieszczono tablicę pamiątkową tu pamięci pierwszych naftowców.
W 1898 roku z 373 szybów wydobyto ponad 168 000 ton ropy naftowej. Pod koniec XIX w. Schodnica zajmowała pierwsze miejsce w wydobyciu ropy naftowej w Galicji, w latach 30-tych XX wieku– trzecie (po Borysławiu i Bytkowie).
W latach 1886-1935 w Schodnicy wydobyto 215 milionów ton ropy naftowej. Pod koniec XIX wieku naliczano tu około 400 odwiertów. W 1904 roku na obszarach wydobycia (Borysław, Schodnica, Tustanowicze, Słoboda Rungurska, Horlytsia i Czerwone) pracowało około 9 tys. osób.
Szyb naftowy zlikwidowano w 1968 roku. Do 1895 r. służył jako płytka kopanka na 20 metrów.

Teren kopalni ropy naftowej w Schodnicy.
Teren kopalni ropy naftowej w Schodnicy.2
Teren kopalni ropy naftowej w Schodnicy.3
Urządzenia naftowe na terenie kopalni ropy naftowej w Schodnicy.
Ciekawostki
Znajdują się tu źródła leczniczych wód mineralnych, w tym źródła wody mineralnej Naftusia jak również infrastruktura uzdrowiskowa.
W Schodnicy zobaczyć można także czynne urządzenia wydobywcze (kiwony).

Park Zdrojowy.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści