Śladami Łukasiewicza- Stara Sól - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Stara Sól

Rafineria ropy naftowej w Starej Soli, 1899 r.
Teren kopalni ropy naftowej w Starej Soli.
Stara Sól

Stara Sól to  osiedle typu miejskiego położone w rejonie starosamborskim w obwodzie lwowskim, w połowie drogi między Chyrowem a Starym Samborem na Ukrainie. Od czasów starożytnych wydobywano tu sól, co przyczyniło się do rozwoju tego obszaru. To miasto królewskie położone na pogórzu bieszczadzkim należało do przemyskiej żupy solnej. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z roku 1502. Obecnie liczy około 1000 mieszkańców.

Miejscowość jest położona w sąsiedztwie terenów roponośnych, które były na przełomie XIX/XX wieku podstawą rozwoju przemysłu naftowego. Dziś pozostały w okolicy jedynie nikłe ślady - obiekty związane z przemysłem naftowym.

Teren kopalni ropy naftowej w Starej Soli.2
Teren kopalni ropy naftowej w Starej Soli.3
Stara Sól - panorama miejscowości.
Urządzenia naftowe na terenie kopalni ropy naftowej w Starej Soli.
    
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści