Śladami Łukasiewicza- Stary Sambor - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Stary Sambor

Rynek w Samborze, 1901 r.
Ratusz w Samborze.
Uniwersytet w Samborze.
Sambor i Stary Sambor

Stary Sambor to dawniej Stare Miasto - miasto na Ukrainie, nieopodal granicy z Polską.

Sambor to miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, położone nad Dniestrem, siedziba administracyjna rejonu samborskiego. W 1390 roku miasto założył wojewoda krakowski Spytko z Melsztyna. Liczy ponad 34 tyś. mieszkańców.

Pod koniec XIX wieku rozpoczęto budowę linii kolejowej do Starego Sambora. W latach 1901-1905, powstała linia lokalnych sieci kolei austro-węgierskiej. Pojawienie się w mieście kolei na trasie między miejscowościami Stara Sól i Strzelbice umożliwiło rozwój przemysłu naftowego. Wydobywaną tu ropę pompowano do zbiornika – dużej czerwonej beczki, która stała na polanie góry Sabychów za Wysokim Zamkiem. Stamtąd podawana była grawitacyjnie do kolumn naftowych na stację w Starym Samborze. Właścicielami przedsiębiorstwa wydobywania ropy naftowej byli wówczas żydowscy bracia Aschengrau.
W latach 60-tych XX wieku kolej została przebudowana i zmodernizowana a Stary Sambor stał się ważnym węzłem kolejowym.

Rafineria w Starym Samborze.
Budynek Rady Miejskiej w Starym Samborze.
Kopalnia ropy naftowej w Starym Samborze.
Kopalnia ropy naftowej w Starym Samborze.2
Ciekawostki

W Starym Samborze i okolicach można jeszcze napotkać czynne urządzenia i obiekty wydobywcze.
W latach 1970-1980 w wyniku prac poszukiwawczych odkryto starosamborskie złoże ropy naftowej, które obejmowało wsie Zawadka, Sozań, Straszewicze i Kobło.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści