Śladami Łukasiewicza- Ustrzyki Dolne - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Ustrzyki Dolne

Rafineria „Fanto” w  Ustrzykach Dolnych - fotografia archiwalna..
Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne powstały w II połowie XV wieku, ale prawa miejskie zyskały dopiero w 1727 roku, następnie utraciły je w 1945 roku i ponownie zyskały w 1952 roku. Miasto leży w województwie podkarpackim, jest siedzibą powiatu bieszczadzkiego oraz gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.

Brzegi Dolne
Brzegi Dolne to wieś prawa wołoskiego Berehi lokowana w 1532 roku, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego. W latach 1944-1951 wieś pozostawała w granicach ZSRR. Po korekcie granic jej mieszkańców wywieziono do ZSRR, a tu osadzono przesiedleńców z lubelskiego.


Ustrzycki Szlak Naftowy, tereny kopalni w Łodynie.
W 1887 roku w Ustrzykach Dolnych funkcjonowała niewielka rafineria firmy Józefa Waltera i Karola Puretza, którą przejęła spółka „Mojżesz Frankel i Gerson Honig”. Dziewięć lat później M.H. Reich wybudował drugą większą rafinerię, która również zmieniła właściciela, tym razem na spółkę „Fanto S.A”. Po I wojnie światowej przystąpiono do modernizacji i rozbudowy rafinerii, w efekcie czego przy linii kolejowej powstały duże zbiorniki ropy naftowej. W latach 30. XX wieku z powodów finansowych Kartel Naftowy zakończył działalność spółki.
Po 1944 roku Ustrzyki Dolne znalazły się na siedem lat na terenie ZSRR, a po powrocie miasta w granice Polski rafineria była zbyt zniszczona, aby można było ją odbudować. Ocalałe elementy wykorzystano w innych czynnych bieszczadzkich rafineriach i kopalniach, a budynki przekazano P.P. Kopalnictwu Naftowemu w Ustrzykach Dolnych. Kopalnie i destylarnia działały na terenie wsi już przed 1884 rokiem.


Rafineria „Fanto” w  Ustrzykach Dolnych, fotografia archiwalna.
Obiekty rafinerii w Ustrzykach Dolnych, fotografia archiwalna.
Ustrzycki Szlak Naftowy, tereny kopalni w Ropience.2
Ustrzycki Szlak Naftowy, tereny kopalni w Ropience.
Ciekawostki
W mieście Ustrzyki Dolne znajduje się Ustrzycki Szlak Naftowy Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji, przechodzący m.in. przez Brzegi Dolne (wieś położona w sąsiedztwie Ustrzyk Dolnych), będące jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego.
W dawnej leśniczówce można obejrzeć zebrane przez byłego leśniczego Zbigniewa Kosakiewicza eksponaty związane z dawną naftową działalnością.
Brzegi Dolne są jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, 4 rafinerie oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed 1884.
    

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści