Śladami Łukasiewicza- Węglówka - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Węglówka

Kopalnia ropy naftowej w Węglówce, 1909 r.
Węglówka

Położona w dolinie Czarnego Potoku, otoczona wzniesieniami Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego wieś Węglówka należy administracyjnie do województwa podkarpackiego, powiatu krośnieńskiego, gminy Korczyna.


Tereny kopalni w Węglówce.
Tereny kopalni w Węglówce.3
Tereny kopalni w Węglówce.2
Węglówka od dawna znana jest z występowania w niej ropy naftowej, którą już w XVI wieku używano do oświetlania Krosna. W latach 1886-1887 grupa Anglików pod kierunkiem geologa Nelsona Keitha prowadziła prace przy kopaniu studni w miejscach wypływu ropy na powierzchnię. Wydobywanie ropy na wielką skalę zaczęło się w 1888 roku, kiedy to odkryto złoże ropy naftowej otworem „Granat” - 1. W 1928 roku koncern naftowy „Małopolska” przejął wszystkie wówczas działające kopalnie na terenie Węglówki.

W 1955 roku opracowano projekt badań geologicznych rejonów Węglówki położonych na zachód od istniejącej kopalni. Rok później z niższych poziomów warstw uzyskano przemysłowy przypływ ropy, co zdecydowało o budowie kolejnej kopalni. Kopalnie najpierw podzielono na dwie oddzielne; Węglówka I i Węglówka II, lecz z czasem, gdy ropy było coraz mniej połączono je w jedną. Kopalnię rozbudowano po II wojnie światowej, jest ona do dziś największą i najwydajniejszą na Podkarpaciu.

Teren kopalni, z działającymi okresowo kiwonami i konikami pompowymi, możemy zobaczyć po drodze jadąc w stronę Węglówki.

Ciekawostki
We wsi znajdują się groby Nelsona Keith'a, jego rodziny i współpracowników.
Stara kopalnia, po ostatniej wojnie rozbudowana, należy dziś do największych i najbardziej wydajnych na Podkarpaciu.
Atrakcje turystyczne: to między innymi szyby i urządzenia kopalniane z XIX/XX w.Groby Nelsona Keith’a, jego rodziny i przyjaciół na cmentarzu protestanckim w Węglówce.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści