Śladami Łukasiewicza- Zręcin - Śladami naftowego dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza

Wybierz angielską wersję językową.
Wybierz ukraińską wersję językową.
Przejdź do treści

Śladami Łukasiewicza- Zręcin

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie.
Zręcin
Zręcin, leżący w dolinie rzeki Jasiołki, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Chorkówka.  Pierwsze dokumenty dotyczące wsi pochodzą z 1227 roku. Istnieją jednak przesłanki, że wieś istniała już wcześniej, a jej założycielem był Floriano z Italii.Dwór rodziny Klobassów-Zrenckich, fot archiwalna.
Od 1819 roku Zręcin był w posiadaniu rodziny Klobassów, m.in. Karola Klobassy-Zrenckiego, współzałożyciela spółki naftowej. W 1878 roku, wraz z Ignacym Łukasiewiczem wybudowali przy ul. Kościelnej 12 neogotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, według projektu Aleksandra Gebauera.
Po śmierci Ignacego Łukasiewicza i jego żony Honoraty ciała małżonków spoczęły na zręcińskim cmentarzu.
Po II wojnie światowej rozebrano pałac rodziny Klobassów, którego fundamenty znajdują się obok szkoły podstawowej im. Jana Pawła II.Kaplica rodowa Klobassów-Zreckich na cmentarzu w Zręcinie.
Grób Ignacego i Honoraty Łukasiewiczów na cmentarzu w Zręcinie.
Wnętrze kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie.
Ciekawostki
W latach 1863-1873 Karol Klobassa-Zrencki utrzymywał szkołę w Zręcinie i wspierał powstanie styczniowe.
  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- Departament Gospodarki Regionalnej
e-mail: dgr@podkarpackie.pl

Logo Unii Europejskiej i Programu PL-BY-UA
Logo projektu Łukasiewicz
Podkarpackie - przestrzeń otwarta. Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego
Logo Euroregionu Karpackiego - Ukraina
Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Odpowiedzialność za zawartość tego materiału leży wyłącznie po stronie Województwa Podkarpackiego i nie może on być w żadnym przypadku traktowany jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzajacej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Dziedzictwo Łukasiewicza
Wróć do spisu treści